Perth               Sydney               Cairns
1 Vecka                1 Vecka                   1 Vecka